Privacybeleid

XXXPLEIN  heeft als beleid uw privacy te respecteren wat betreft gegevens die wij mogelijk inzamelen tijdens het functioneren van onze website. Zodoende hebben wij dit privacybeleid opgesteld om u inzicht te geven in de manier waarop wij persoonlijke gegevens inzamelen, gebruiken, communiceren en openbaren. We hebben ons privacybeleid hieronder uitgewerkt.

  • Wij zullen persoonlijke gegevens inzamelen op wettelijk geautoriseerde en eerlijke manieren, en waar mogelijk met de toestemming en erkenning van de desbetreffende individu.
  • Voor of tijdens het inzamelen van persoonlijke gegevens zullen wij identificeren waar deze voor gebruikt zullen worden.
  • Wij zullen alleen persoonlijke gegevens inzamelen voor de doelen en bijbehorende zaken die wij gespecificeerd hebben, tenzij wij toestemming ontvangen van de desbetreffende individu of zoals de wet verplicht.
  • Persoonlijke gegevens moeten relevant zijn daar waar ze voor gebruikt zullen worden. Bovendien moeten ze juist, compleet en actueel zijn.
  • Wij zullen persoonlijke gegevens beschermen door middel van aanvaardbare veiligheidsmaatregelen tegen zowel verlies of diefstal, als onrechtmatige toegang, openbaring, kopiëren, gebruik of aanpassing.
  • Wij zullen informatie over ons beleid en onze manier van handelen wat betreft het beheer van persoonlijke gegevens toegankelijk maken voor klanten.
  • Wij zullen persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het vervullen van de doelen.

Wij hechten waarde aan het besturen van ons bedrijf in overeenkomst met deze principes, om te verzekeren dat de privacy van uw persoonlijke gegevens beschermt is en blijft.

XXXPLEIN kan dit privacybeleid veranderen naar eigen goeddunken.